Žáci ze třídy 1.MI a 2.MI se účastnili edukačním pobytě SVOU CESTOU v rekreačním středisku Jasenka Zubří. Pobytu se účastnili také žáci ze SOŠ a SOU Hustopeče.
Smyslem celého výletu bylo účastníky podrobit různým výzvám, při kterých žáci museli pečlivě plánovat, kriticky myslet, být kreativní a společně s ostatními spolupracovat. Cílem těchto aktivit je nastartovat podnikavé myšlení žáků.Žáci se první dny seznamovali a pak společně probírali témata jako rodinný rozpočet, organizace stavby a také hypotéky. Vše pomocí různých aktivit a pod dohledem lektrorek z LIPNA Brno.

Podívejte se na fotografie ze pobytu.