Závěrečné zkoušky konají žáci i žákyně třetích ročníků.

Opravné závěrečné zkoušky – podzimní termíny

Písemná ZZ Praktická ZZ Ústní ZZ
5. 9. 2023 6. – 8. 9. 2023 15. 9. 2023
5. 12. 2023 6. – 8. 12. 2023 15. 12. 2023

Termíny závěrečných zkoušek v jednotlivých oborech:

Třída TU Obor Počet

žáků

Písemná

zkouška

Praktická zkouška Ústní

zkouška

3.A RM AM 19 1. 6. 2023 6. – 9. 6. 2023 20. 6. 2023
KA 7 1. 6. 2023 6. – 9. 6. 2023 20. 6. 2023
3.B TV AM 26 1. 6. 2023 6. – 9. 6. 2023 21. 6. 2023
3.I HS IN 20

(10+10)

1. 6. 2023 5. – 9. 6. 2023 20. 6. 2023
3.E MJ EL 34 1. 6. 2023 5. – 9. 6. 2023 20. 6.,

21. 6. 2023

3.O OI 13 1. 6. 2023 5. – 9. 6. 2023 20. 6. 2023
3.S HP SM 10 1. 6. 2023 5. – 9. 6 .2023 19. 6. 2023
ZD 10 5. – 9. 6. 2023 22. 6. 2023
3.PZ PL PES 7 1. 6. 2023 5. – 9. 6. 2023 20. 6. 2023
ZDP 4 5. – 9. 6. 2023 22. 6. 2023
ESP 6 5. – 7. 6. 2023 21. 6. 2023
3.SM MH SUS 16 1. 6. 2023 5. – 9. 6. 2023 19. 6. 2023
MAP 5 5. – 9. 6. 2023 21. 6. 2023
1.K OI SMzkr 12 1. 6. 2023 5. – 9. 6. 2023 19. 6. 2023
MSzkr 4 1. 6. 2023 5. – 9. 6. 2023 21. 6. 2023
PRŠ MM PRŠ 1 xxx 1. 6. 2023

(Praktická zkouška z odborných předmětů)

8. 6.2023 (Teoretická zkouška z odborných předmětů)

 

Vyřazení absolventů – úterý 27. 6. 2023 (závěrečné zkoušky)

 

Před zahájením ústní zkoušky se žáci neúčastní vyučování v rozsahu čtyř vyučovacích dnů v termínech podle oborů a harmonogramu přípravy ZZ 2022/2023.