Opravné maturitní zkoušky –  termíny podzim 2023

PODZIMNÍ zkušební období
Profilová část Společná část
Písemná práce Praktická zkouška Ústní zkouška Didaktické testy
7. 9. 2023 (Čt)

ČJL (8.00 hod)

 

8. 9. 2023 (Pá)

AJ (8.00 hod)

 11. 9. 2023, 12. 9. 2023 14. 9. 2023 (Čt)

 

4. 9. 2023 – DT ČJL (12.00)

5. 9. 2023 – DT MAT  (8.30)

5. 9. 2023 – DT AJ (12.30)

Přihlášky k maturitním zkouškám (MZ) Jaro 20232.N4.AM – MI, 4.AM – AT

(je nutno odevzdat nejpozději do 1. 12. 2022)

Termíny MZ ve zkušebním období Jaro 2023


PP – PÍSEMNÉ PRÁCE:

  • 19. 4. 2023 – z českého jazyka a literatury, od 8.00 hod, ul. Nádražní
  • 20. 4. 2023 – z anglického jazyka, od 8.00 hod, ul. Nádražní

PR – PRAKTICKÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY:

Obor mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení:

  • 26. 4. 2023 a 27. 4. 2023 z odborného výcviku, od 7.00 hod, dílny ul. Havlíčkova

Obor autotronik:

  • 24. 4. 2023 až 27. 4. 2023 z odborného výcviku, od 7.00 hod, dílny ul. Nádražní

Obor podnikání:

  • 27. 4. 2023 z odborných předmětů, od 8.00 hod, budova školy ul. Nádražní

DT – didaktické testy:

 • 2. 5. 2023 z matematiky, od 8.00 hod, budova školy ul. Nádražní
 • 2. 5. 2023 z anglického jazyka, od 13.00 hod, budova školy ul. Nádražní
 • 3. 5. 2023 z českého jazyka a literatury, od 8.00 hod, budova školy ul. Nádražní

ÚZ – ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY profilové části:

 • 22. 5. – 26. 5. 2023, dle rozpisu zkoušek – začátek vždy od 7.10 hod.

Společné a profilové maturitní zkoušky 2023

Témata k ústním maturitním zkouškám 2023:

Společná ustanovení pro konání písemných prací a ústních zkoušek z ČJL a AJ
v profilové části MZ v roce 2023