Havlíčkova 1223/17,
697 01 Kyjov

518 615 109 – ústředna
774 405 610 – studijní oddělení, sekretariát

518 305 347 – studijní oddělení pro automobilní obory (Nádražní 471/48)

E-mail: ssp@sspkyjov.cz

Datová schránka: gwqscfy

IČO:     00053163
DIČ:     CZ00053163

Vedení školy

(kontakt)

RNDr. Petr Koiš, Ph.D. ředitel školy kois@sspkyjov.cz tel.: 518 305 320 / 774 405 602
Ing. Jana Šašinková zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování, statutární zástupce sasinkova@sspkyjov.cz tel.: 518 324 429 / 774 405 601
Ing. Zdeněk Pavlas zástupce ředitele pro odborný výcvik pavlas@sspkyjov.cz tel.: 518 615 051 / 774 405 603
Mgr. Lenka Pataki

zástupkyně ředitele pro poradenskou činnost, výchovná poradkyně

pataki@sspkyjov.cz tel.: 518 324 429 / 774 405 605
Mgr. Hana Bednaříková zástupkyně ředitele pro teoretické vyuč. a domov mládeže, vedoucí MPV Nádražní 471 bednarikova@sspkyjov.cz tel.: 518 305 330 / 774 405 607
Ing. Leona Machálková zástupkyně ředitele pro technicko-ekonomický úsek, ekonomka machalkova@sspkyjov.cz tel.: 518 305 324 / 774 405 604
Ing. Stanislav Tomeček vedoucí učitel odborného výcviku – strojní obory tomecek@sspkyjov.cz
Ing. Vladimír Divácký  vedoucí učitel odborného výcviku – stavební obory divacky@sspkyjov.cz tel.: 518 613 763 / 774 405 606
Bc. Jarmila Miškarová vedoucí učitelka odborného výcviku – obory služeb miskarova@sspkyjov.cz tel.: 518 613 762 / 604 811 759
Bc. Jan Hofman vedoucí učitel odborného výcviku – automobilní obory hofman@sspkyjov.cz tel.: 601 587 810
Anna Polášková vedoucí hospodářské správy MPV Havlíčkova polaskova@sspkyjov.cz tel.: 518 305 322 / 774 405 609
Jana Karlíková vedoucí hospodářské správy MPV Za Humny karlikova@sspkyjov.cz tel.: 518 612 880 / 774 405 611
Bc. Kristýna Rachvalová vedoucí hospodářské správy MPV Nádražní rachvalova@sspykyjov.cz tel.: 737 599 944 / 518 305 332
Bc. Simona Něničková personální a studijní referent nenickova@sspkyjov.cz tel.: 774 405 610 / 518 615 109


MPV Havlíčkova 1223/17

(kontakt)

 

Bednaříková Klára učitelka bednarikova.k@sspkyjov.cz 518 305 321
Bc. Bělohoubek Libor učitel odborného výcviku belohoubek@sspkyjov.cz 518 324 431
Blahůšek Jiří učitel odborného výcviku blahusek@sspkyjov.cz 518 324 431
Ing. Bobčík Petr učitel odborného výcviku bobcik@sspkyjov.cz 518 615 329
Ing. Brhelová Marie učitelka brhelova@sspkyjov.cz 601 587 806
Ing. Brichtová Stanislava učitelka brichtova@sspkyjov.cz 518 305 329
Bc. Budíková Dominika propagační referentka budikova@sspkyjov.cz 731 414 601
Daněčková Bohumila mzdová účetní daneckova@sspkyjov.cz 518 305 323
Ing. Drápal Pavel učitel drapal@sspkyjov.cz 518 305 328
Fúsková Adriana pokladní, účetní fuskova@sspkyjov.cz 774 405 608 / 518 305 325
Ing. Havliš Stanislav učitel havlis@sspkyjov.cz 518 305 329
Hebron Jaroslav učitel odborného výcviku hebron@sspkyjov.cz 518 324 431
Ing. Hlahůlková Pavla učitelka, koordinátorka ŠVP hlahulkova@sspkyjov.cz 518 305 321
Ing. Holubík Jan učitel holubik@sspkyjov.cz 518 305 329
Hromadová Jindřiška asistentka pedagoga 518 324 429
Chromá Soňa asistentka pedagoga 518 305 321
Mgr. Ištvánková Eva učitelka, školní metodička prevence istvankova@sspkyjov.cz 605 791 099
Mgr. Jakša Pavel učitel jaksa@sspkyjov.cz 518 305 328
Bc. Janás Štěpán učitel odborného výcviku janas@sspkyjov.cz 518 324 431
Ing. Janča František učitel janca@sspkyjov.cz 518 305 328
RNDr. Koiš Petr, Ph.D. ředitel školy kois@sspkyjov.cz 518 305 320 / 774 405 602
Kozáková Markéta referentka svářecí školy, účetní kozakova@sspkyjov.cz 518 615 329 /737 518 975
Macúch Marek učitel odborného výcviku macuch@sspkyjov.cz 518 615 329
Ing. Machálková Leona ekonomka, zástupkyně ředitele pro úsek TEP machalkova@sspkyjov.cz 518 305 324 / 774 405 604
Majová Světlana učitelka majova@sspkyjov.cz 518 305 329
Ing. Malacková Lenka učitelka malackova@sspkyjov.cz 518 305 327
Mgr. Martykán Jiří učitel martykan@sspkyjov.cz 518 305 328
Matyáš Radek učitel odborného výcviku matyas.r@sspkyjov.cz 518 615 329
Mgr. Menšíková Stanislava učitelka mensikova@sspkyjov.cz 518 305 327
Bc. Mikulčík Josef učitel OV – techn. obory, vedoucí svář. školy mikulcik@sspkyjov.cz 518 615 329 / 774 405 614
Mgr. Milo Ondřej učitel milo@sspkyjov.cz 518 305 328 / 604 811 318
Mgr. Mňačková Hana učitelka mnackova@sspkyjov.cz 518 305 327
Mgr. Neničková Hana učitelka nenickova.h@sspkyjov.cz 518 305 321
Bc. Něničková Simona personalistka, studijní referent nenickova@sspkyjov.cz 774 405 610 / 518 615 109
Neradilová Naděžda referentka BOZP, PO neradilova@sspkyjov.cz 518 305 326
Mgr. Nesvadbová Miriam učitelka nesvadbova@sspkyjov.cz 518 305 321
Ing. Ondroušek Tomáš učitel ondrousek@sspkyjov.cz 518 305 328
Ing. Ondříšková Iva učitelka ondriskova@sspkyjov.cz 518 305 328
Bc. Ondříšková Klára sociální pedadagožka ondriskova.k@sspkyjov.cz
Mgr. Pataki Lenka zástupkyně ředitele pro poradenskou činnost; výchovná poradkyně pataki@sspkyjov.cz 518 324 429 / 774 405 605
Ing. Pavlas Zdeněk zástupce ředitele pro odborný výcvik pavlas@sspkyjov.cz 518 305 326
774 405 603
Mgr. Pinterová Irena učitelka pinterova@sspkyjov.cz 518 305 321
Polášek Zbyněk učitel odborného výcviku polasek@sspkyjov.cz 518 615 329
Polášková Anna vedoucí hospod. správy MPV Havlíčkova polaskova@sspkyjov.cz 518 305 322 / 774 405 609
Pres Lukáš učitel odborného výcviku pres.l@sspkyjov.cz 518 324 431
Ing. Prokipčáková Silvia učitelka prokipcakova@sspkyjov.cz 518 305 327
Rudický Roman učitel odborného výcviku rudicky@sspkyjov.cz 518 324 431
Sabáček Marek učitel odborného výcviku sabacek@sspkyjov.cz 518 615 329
Sábo Rostislav učitel odborného výcviku sabo@sspkyjov.cz 518 324 431
Tomeš Jiří učitel odborného výcviku tomes@sspkyjov.cz
Ing. Šašinková Jana zástupkyně ředitele pro TV sasinkova@sspkyjov.cz 518324429 / 774 405 601
Mgr. Šebela Luděk učitel, školní metodik prevence sebela@sspkyjov.cz 518 324 429
Šikulová Martina kontrolor, administrativní pracovnice sikulova@sspkyjov.cz 518 615 109
Škoula Rudolf učitel odborného výcviku 518 615 329
Urc Vratislav učitel odborného výcviku urc@sspkyjov.cz 518 324 431
Urubková Eliška učitelka urubkova@sspkyjov.cz 518 305 321
Vaculíková Alena hlavní účetní vaculikova@sspkyjov.cz 518 305 325
Mgr. Vaculíková Libuše učitelka vaculikova.l@sspkyjov.cz 518 305 327
Varmuža Jiří učitel odborného výcviku varmuza@sspkyjov.cz 518 615 329
Ing. Vavříček Jiří učitel vavricek@sspkyjov.cz 518 305 329
Vomáčka Pavel učitel odborného výcviku vomacka@sspkyjov.cz 518 324 431
Vomela Lukáš učitel odborného výcviku vomela@sspkyjov.cz 518 615 329
Ing. Voznica Bohumil učitel voznica@sspkyjov.cz 518 305 326
Mgr. Výleta Vojtěch školní psycholog 518 324 429
Mgr. Fridrichová Jana, Ph.D. školní speciální pedagožka 518 324 429
Ing. Zapletalová Pavla učitelka zapletalova@sspkyjov.cz 518 305 329
Bc. Zbožínek Matouš učitel odborného výcviku; učitel zbozinek@sspkyjov.cz 518 324 431 / 518 305 327

 

MPV Nádražní 471/48

(kontakty)

Andresíková Jarmila účetní andresikova@sspkyjov.cz 518 305 349
Ing. Bakajová Ludmila učitelka bakajova@sspkyjov.cz
Mgr. Balajková Renáta učitelka balajkova@sspkyjov.cz
Mgr. Bednaříková Hana zástupkyně ředitele pro TV a domov mládeže, vedoucí MPV Nádražní 471 bednarikova@sspkyjov.cz 518 305 330 / 774 405 607
Bc. Berka Jiří učitel odborného výcviku berka@sspkyjov.cz
Caha Zdeněk zásobovač caha@sspkyjov.cz 604 812 551
Bc. Dombek Michal učitel odborného výcviku dombek@sspkyjov.cz
Mgr. Filipová Martina učitelka, výchovná poradkyně filipova@sspkyjov.cz 518 305 348
Hanák Miroslav údržbář 601 587 809
Ing. Hladný Radek učitel hladny@sspkyjov.cz 518 305 335
Bc. Hofman Jan vedoucí učitel odborného výcviku hofman@sspkyjov.cz 601 587 810
Bc. Hořínková Ladislava vychovatelka horinkova@sspkyjov.cz
Mgr. Bc. Chromá Jana učitelka, koordinátorka podnikavosti chroma.j@sspkyjov.cz
Uhýrková Lenka mzdová účetní, pokladní uhyrkova@sspkyjov.cz 518 305 339
Jarošová Andrea vychovatelka jarosova@sspkyjov.cz 518 305 343 / 601 587 808
Ingr Jiří přijímací technik autoservisu servis@sspkyjov.cz 739 654 713
Bc. Karafiát Josef učitel, vedoucí autoškoly karafiat@sspkyjov.cz 518 305 338 / 731 168 731
Bc. Rachvalová Kristýna vedoucí hospodářské správy rachvalova@sspkyjov.cz 737 599 944 /518 305 332
Mgr. Konvičková Martina učitelka konvickova@sspkyjov.cz
Ing. Konvičná Iveta učitelka, školní metodička prevence konvicna@sspkyjov.cz
Jandásek Marek učitel odborného výcviku jandasek@sspkyjov.cz
Kostrhoun Radek učitel odborného výcviku, učitel autoškoly kostrhoun@sspkyjov.cz
Ing. Kourek Marek vychovatel kourek@sspkyjov.cz 518 305 343
Kozák Miroslav učitel odborného výcviku kozak@sspkyjov.cz
Kopečná Hana vedoucí školního stravování kopecna@sspkyjov.cz 737 600 204 / 518 305 342
Kudličková Sabina studijní a propagační referent kudlickova@sspkyjov.cz 518 305 347
Mareš Ivan učitel odborného výcviku mares@sspkyjov.cz
Mgr. Navrátil Robert učitel autoškoly navratil@sspkyjov.cz 518 305 338
Ing. Nenička Dušan učitel nenicka@sspkyjov.cz
Olšina Jaroslav učitel odborného výcviku olsina@sspkyjov.cz
Průšová Štěpánka vychovatelka prusova@sspkyjov.cz 518 305 343
Mgr. Putinová Alena učitelka, koordinátorka podnikavosti putinova@sspkyjov.cz 601 587 812
Mgr. Růžička Miloš učitel ruzicka@sspkyjov.cz
Šebesta Josef učitel odborného výcviku sebesta@sspkyjov.cz
Šrahůlek Petr učitel odborného výcviku srahulek@sspkyjov.cz
Štipčák Josef správce budov stipcak@sspkyjov.cz 518 305 336 / 601 587 811
Ondryska Jiří učitel odborného výcviku ondryska@sspkyjov.cz
Ing. Trnečka Vladimír učitel trnecka@sspkyjov.cz
Mgr. Třasoňová Eva učitelka trasonova@sspkyjov.cz
Ing. Vala Zdeněk učitel vala@sspkyjov.cz
Bc. Žižková Kristýna učitelka odborného výcviku zizkova@sspkyjov.cz
Kahánek Martin učitel odborného výcviku kahanek@sspkyjov.cz

MPV Za Humny 3303/24

Bc. Beránková Marcela učitelka odborného výcviku berankova@sspkyjov.cz 518 612 880
Bouchnerová Martina učitelka odborného výcviku bouchnerova@sspkyjov.cz 518 612 880
Ing. Divácký Vladimír vedoucí učitel OV – stavební obory divacky@sspkyjov.cz 774 405 606
Guňa Jaroslav učitel odborného výcviku guna@sspkyjov.cz 518 612 880
Hořava Pavel učitel odborného výcviku horava@sspkyjov.cz 518 612 880
Huzlíková Dagmar učitelka odborného výcviku huzlikova@sspkyjov.cz 518 612 880
Bc. Hýblová Jarmila učitelka odborného výcviku hyblova@sspkyjov.cz 518 612 880
Ivan Daniel učitel odborného výcviku ivan@sspkyjov.cz 518 612 880
Jagošová Naděžda učitelka odborného výcviku jagosova@sspkyjov.cz 518 612 880
Janás Michal učitel odborného výcviku 518 612 880
Karlíková Jana vedoucí hosp. správy MPV Za Humny karlikova@sspkyjov.cz 774 405 611
Klimešová Naděžda asistentka pedagoga
Mgr. Kuřinová Andrea učitelka odborného výcviku kurinova@sspkyjov.cz 518 613 880
Lupač Jan učitel odborného výcviku 518 613 880
Mgr. Malá Martina učitelka praktické školy mala@sspkyjov.cz 518 612 880
Matyáš Josef učitel odborného výcviku 518 612 880
Matoušek Jiří asistent pedagoga
Matyáš Zdeněk učitel odborného výcviku matyas.z@sspkyjov.cz 518 612 880
Mičková Klára učitelka odborného výcviku mickova@sspkyjov.cz
Bc. Miškarová Jarmila vedoucí učitelka odborného výcviku – obory služeb miskarova@sspkyjov.cz 604 811 759
Bc. Novotná Lenka učitelka odborného výcviku novotna@sspkyjov.cz
Stodůlková Veronika, Dis. učitelka odborného výcviku stodulkova@sspkyjov.cz
Mgr. Škarková Karla učitelka odborného výcviku paterova@sspkyjov.cz 518 612 880
Pavlačková Jana učitelka odborného výcviku pavlackova@sspkyjov.cz 518 612 880
Ing. Pavlas Zdeněk zástupce ředitele pro odborný výcvik pavlas@sspkyjov.cz 518615051 / 774 405 603
Pres Petr učitel odborného výcviku pres@sspkyjov.cz 518 612 880
Průša Petr učitel odborného výcviku prusa@sspkyjov.cz 518 612 880
Mgr. Strmisková Petra učitelka odborného výcviku strmiskova@sspkyjov.cz
Šošovičková Monika asistentka pedagoga
Bc. Šupová Dana učitelka odborného výcviku supova@sspkyjov.cz 518 612 880
Vašulka Jaroslav učitel odborného výcviku 518 612 880
Vávrová Kamila asistentka pedagoga 518 613 762
Zajdák Vlastimil asistent pedagoga 518 613 763
Goldmann Petr řidič, údržbář 518 612 880 / 774 405 613

MPV I. Javora 3018

(KONTAKTY)

Mořická Alena Provozní MPV I. Javora 518616193 / 774405612
číšník, servírka 518 328 006