Ředitel školy dne 7. 7. 2023 vyhlásil další kola přijímacího řízení (V. kolo).

Výsledky IV. kola přijímacího řízení naleznete ZDE.

Termín podání přihlášek ke studiu:  30. 8. 2023

Zde naleznete kritéria, včetně předpokládaného počtu přijímaných uchazečů

v 5. kole přijímacího řízení:

Kritéria přijímacího řízení – čtyřleté maturitní obory 

Kritéria přijímacího řízení – tříleté učební obory kategorie H

Kritéria přijímacího řízení – tříleté učební obory kategorie E

Kritéria přijímacího řízení – praktická škola dvouletá

Kritéria přijímacího řízení – zkrácené jednoleté obory

  • Přijímací zkoušky do maturitních oborů se již nekonají.
  • U všech oborů je potřeba mít na přihlášce o studiu potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti!

U čtyřletých oborů s maturitní zkouškou je potřeba vyplnit do přihlášky i doplňkový obor, a k oběma doložit zdravotní způsobilost (více viz kritéria přijímacího řízení níže).

  • Obor Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, kód: 39-41-L/02, doplňkový obor Instalatér, kód: 36-52-H/01
  • Obor Autotronik, kód: 39-41-L/01, doplňkový obor Mechanik opravář motorových vozidel, kód: 23-68-H/01

Informace k přijímacímu řízení: tel. 774 405 610, e-mail: nenickova@sspkyjov.cz