Ředitel vyhlásil III. kolo přijímacího řízení do prvních ročníků pro školní rok 2023/2024
 

Termín podání přihlášek ke studiu:  31. května 2023

Pro případné informace nás kontaktujte: tel. 774 405 610

Ve III. kole přijímacího řízení budeme přijímat uchazeče do těchto oborů vzdělání:

Název oboru Kód oboru Délka studia Stupeň vzdělání: střední  Předpokládaný počet přijímaných uchazečů ve 3. kole
Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 39-41-L/02 4 s maturitní zkouškou 7
Autotronik 39-41-L/01 4 s maturitní zkouškou 4
Elektrikář 26-51-H/01 3 se závěrečnou zkouškou 9
Strojní mechanik 23-51-H/01 3 se závěrečnou zkouškou 8
Instalatér 36-52-H/01 3 se závěrečnou zkouškou 8
Zedník 36-67-H/01 3 se závěrečnou zkouškou 7
Ošetřovatel 53-41-H/01 3 se závěrečnou zkouškou 9
Elektrotechnické a strojně montážní práce 26-51-E/01 3 se závěrečnou zkouškou 5
Malířské a natěračské práce 36-57-E/01 3 se závěrečnou zkouškou 4
Zednické práce 36-67-E/01 3 se závěrečnou zkouškou 2
Pečovatelské služby 75-41-E/01 3 se závěrečnou zkouškou 6
Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 3 se závěrečnou zkouškou 5
Praktická škola dvouletá 78-62-C/02 2 střední 2
Strojní mechanik 23-51-H/01 1 se závěrečnou zkouškou 8
Montér suchých staveb 36-66-H/01 1 se závěrečnou zkouškou 6

 

Přijímací zkoušky do maturitních oborů se již nekonají.

Ke všem oborům je třeba doložit potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti.


U čtyřletých oborů s maturitní zkouškou je potřeba vyplnit do přihlášky i doplňkový obor, a k oběma doložit zdravotní způsobilost (více viz kritéria přijímacího řízení níže).

  • Obor Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, kód: 39-41-L/02, doplňkový obor Instalatér, kód: 36-52-H/01
  • Obor Autotronik, kód: 39-41-L/01, doplňkový obor Mechanik opravář motorových vozidel, kód: 23-68-H/01

Zde naleznete kritéria III. kola přijímacího řízení:

Kritéria přijímacího řízení – čtyřleté maturitní obory 

Kritéria přijímacího řízení – tříleté učební obory kategorie H

Kritéria přijímacího řízení – tříleté učební obory kategorie E

Kritéria přijímacího řízení – praktická škola dvouletá

Kritéria přijímacího řízení – zkrácené jednoleté obory