AUTOŠKOLA

Přehled činností a termínů

Ačinnosttermín
1Vedoucí autoškoly nebo jím pověřený učitel informuje žáky příslušných tříd o způsobu a termínu přihlášení do autoškoly, výuce předmětu ŘMV, potřebných pomůckách, průběhu výuky a výcviku a závěrečných zkouškách a obdrží:
ŽÁDOST O PŘIJETÍ K VÝUCE A VÝCVIKU
FORMULÁŘ POSUDKU O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL
červen
– pro žáky učebních oborů na konci 1. ročníku 
– pro žáky studijních oborů na konci 2. ročníku 
2Lékařským posudkem o zdravotní způsobilosti žák navštíví svého praktického lékaře a nechá si potvrdit zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel těch skupin, které uvedl v Žádosti o přijetí do výuky a výcviku. co nejdříve
Doporučujeme neodkládat návštěvu praktického lékaře na poslední chvíli, neboť v případě odeslání žáka lékařem na odborné vyšetření se proces potvrzení zdravotní způsobilosti může protáhnout. 
3Žák odevzdá oba řádně vytištěné, podepsané a potvrzené formuláře v kanceláři autoškoly.Pozor – teprve fyzickým odevzdáním papírových formulářů dojde ke skutečnému přihlášení do autoškoly! nejpozději do 5. 9. 2022
Pozor – později odevzdané formuláře již nemohou být akceptovány a tito žáci nemohou být zařazeni do výuky a výcviku! 
4Žáci absolvují povinně předmět Řízení motorových vozidel (ŘMV) v rozsahu učební osnovy stanovené zákonem. celý školní rok– žáci učebních oborů ve 2. ročníku– žáci studijních oborů ve 3. ročníku 
BPoplatky  SŠ polytechnické Kyjov 
1Teoretická výuka a výcvik v řízení vozidla v rozsahu stanoveném učební osnovoubezplatně
2 1. ZKOUŠKA B   –   370,- Kč
C   –   420,- Kč
3OPAKOVANÁ ZKOUŠKA – praktická jízda B   –   370,- Kč
C   –   420,- Kč
4Nová výuka (konzultace) po třech neúspěšných zkouškách sk. B2800,- Kč
5Nová výuka (jízdy) po třech neúspěšných zkouškách sk. C7500,- Kč
6Nový výcvik po třech neúspěšných zkouškách sk. B8500,- Kč
CPoplatky Městskému úřadu Kyjov za provedení zkoušky
11. ZKOUŠKA  –  všechny dílčí zkoušky700,- Kč
2OPAKOVANÁ ZKOUŠKA 
e – testy
Ovládání a údržba vozidla
Praktická jízda

100,- Kč
200,- Kč
400,- Kč