Přihlášky k MZ Jaro 20232.N4.AM – MI, 4.AM – AT

Termíny MZ ve zkušebním období Jaro 2023
PP – písemné  práce:

  • 19. 4. 2023 – z českého jazyka a literatury, od 8.00 hod
  • 20. 4. 2023 – z anglického jazyka, od 8.00 hod

PR – praktické maturitní zkoušky:
Obor mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení:

  • 26. 4. 2023 a 27. 4. 2023 z odborného výcviku, od 7.00 hod, dílny ul. Havlíčkova

Obor autotronik:

  • 24. 4. 2023 až 27. 4. 2023 z odborného výcviku, od 7.00 hod, dílny ul. Nádražní

Obor podnikání:

  • 27. 4. 2023 z odborných předmětů, od 8.00 hod, budova školy ul. Havlíčkova

DT – didaktické testy:

  • 2. 5. 2023 z matematiky, od 8.00 hod, budova školy ul. Havlíčkova a Nádražní
  • 2. 5. 2023 z anglického jazyka, od 13.00 hod, budova školy ul. Havlíčkova a Nádražní
  • 3. 5. 2023 z českého jazyka a literatury, od 8.00 hod, budova školy ul. Havlíčkova a Nádražní

ÚZ – ústní maturitní zkoušky profilové části:

  • 22. 5. – 26. 5. 2023

Společné a profilové maturitní zkoušky 2023

Témata k ústním maturitním zkouškám 2022:

Společná ustanovení pro konání písemných prací a ústních zkoušek z ČJL a AJ
v profilové části MZ v roce 2023