Ubytování žáků

Ubytování žáků je umožněno na Domově mládeže při Střední škole automobilní Kyjov, p. o., Nádražní 471.

Cena ubytování: 900,- Kč/měsíc
Strava: 120,- Kč (5 jídel) – počet odebíraných jídel lze dohodnout

    • Snídaně                       19,-Kč
    • Přesnídávka               14,- Kč
    • Oběd                           40,-Kč
    • Svačina                       14,-Kč
    • Večeře                        33,-Kč

Účet pro úhradu stravy a ubytování:

č účtu: 10139671/0100
IBAN: CZ3801000000000010139671
typ: BĚŽNÉ ÚČTY
měna: CZK

Domov mládeže, kontakty:

Mgr. Hana Bednaříková
zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování a domov mládeže
Tel.: 774 405 607
Email: bednarikova@sspkyjov.cz

vychovatelé

Tel.: 518 305 343, 601 587 808

Důležité dokumenty ke stažení

Přijímací řízení k umístění žáků do DM Přihláška do DM
Stanovení výše úplaty za ubytování

Přijímací řízení k umístění žáků do DM II.kolo

Přijímací řízení k umístění žáků do DM III.kolo