Název oboru: Pokrývačské práce

Kód oboru: 36-69-E/01

Délka studia: 3 roky

Forma studia: denní

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Popis uplatnění absolventa v praxi

Absolvent oboru získá střední vzdělání s výučním listem, potřebné pro povolání stavební dělník – na výkon pokrývačských prací.
Absolvent učebního oboru vykonává jednoduché pokrývačské práce na šikmých a plochých střechách.
Typickými činnostmi na šikmých střechách jsou přípravné a pokrývačské práce při krytí střech skládanými a velkoplošnými krytinami. Na plochých střechách zhotovuje povlakové krytiny z asfaltových pásů a hydroizolačních fólií včetně doplňkových vrstev střešního pláště a povrchových úprav.

Žáci jsou vychováváni také tak, aby byli schopni uplatnit se na trhu práce a začlenit se do společnosti na základě zvládnutí vybraných činností profese a aby si vypěstovali kladný vztah k práci.
Absolvent je schopen po příslušné praxi samostatně vykonávat jednoduché pokrývačské práce na občanských a bytových stavbách.

Více informací o oboru