Název oboru: Montér suchých staveb

Kód oboru: 36-66-H/01

Délka studia: 3 roky

Forma studia: denní

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

 

Více o oboru