Název oboru: Malířské a natěračské práce

Kód oboru: 36-57-E/01

Délka studia: 3 roky

Forma studia: denní

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Popis uplatnění absolventa v praxi

Absolvent oboru získá střední vzdělání s výučním listem. Absolvent se uplatní v povolání malíř, lakýrník a natěrač.
Absolvent učebního oboru vykonává jednoduché malířské a natěračské práce. Typickými činnostmi je příprava povrchu
pro malby a nátěry na omítkách, provedení a opravy maleb a nátěrů běžnými technikami na různých podkladech a v různém provedení podle návrhů, míchání a tónování barev a základy tapetování.

Absolvent je připravován tak, aby byl schopen uplatnit se na trhu práce, aby se začlenil do společnosti a vypěstoval si kladný vztah k práci.

Více informací o oboru