Název oboru: Autotronik

Kód oboru: 39-41-L/01

Délka studia: 4 roky

Forma studia: denní

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Popis uplatnění absolventa v praxi

Absolvent získá úplné střední odborné vzdělání a odbornou přípravu pro výkon povolání v oblasti údržby, diagnostiky a oprav motorových vozidel. Součástí vzdělání absolventa je příprava k získání řidičského oprávnění skupiny C a v případě zájmu příslušného profesního průkazu způsobilosti řidiče.

Žák je připravován k výkonu náročných dělnických činností v oblasti provozu, údržby, diagnostiky a oprav motorových vozidel.

Po třech letech studia mají žáci možnost získat výuční list v oboru mechanik opravář motorových vozidel.